Säker inloggning

Använd en av följande användarnamn

Användarnamn Lösenord Roll
eugen eugen ROLE_USER (vanlig användare)
admin admin ROLE_ADMIN (administratör)
Information

Rollen ROLE_ADMIN ger full makt till programfunktioner (t.ex. LIST, VIEW, EDIT, DELETE).

Rollen ROLE_USER begränsar den EDIT och DELETE funktioner.